10. maj 2009

Folkeafstemningen 7 juni

I er nogen satans gode venner, jer det kan finde frem til lidt kritisk materiale omkring folkeafstemningen den 7 juni

Regeringen er blevet nervøs for om skidtet kan vedtages og har derfor vedtaget at bevillige 5 mill. til såkaldt "oplysning" om afstemningen.

Caspar Udemark fra Borgerlig Bums som startet facebookgruppen -Nej til ny tronfølgelov - af seriøse grunde ( Meld jer nu ind for fanden) har spurgt DR flere gange om, hvordan de tænker, at dække folkeafstemningen, og selvfølgelig tilbudt sig selv som debattør i deres programer. Intil nu uden at få svar. Denne afstemning skal bare glides igennem uden debat.


Man kunne jo også hos partierne indbyde til møder, hvor folk som er skeptiske kunne en dannet lidt modvægt og man dermed kunne man få lidt reel debat. Det er der ingen partier som har taget initativ til. Selvom der hos en del partier jo må være en del folk som ikke har indtaget den officielle partiholdning. F.eks fra S, SF og hos de Radikale.

"... fremgangsmåden er et unødvendigt fiksfakseri, der alene har det formål at få ændringen af tronfølgeloven til at se ud, som om man ikke ændrer grundloven, selv om det er det, man gør. Ofrene for denne fremgangsmåde er kommende generationer af grundlovslæsere, der nu skal lære, at grundlovens ord om tronfølgen er i strid med retstilstanden

Dette er S, Sf og de radikales betænkningsbidrag til deres eget forslag til at ændre grundloven paragraf 2 samtidigt med at man ændret tronfølgeloven.

Og fixfakseri er hvad denne proces om folkeafstemning er udtryk for. Ændringen af tronfølgeloven vil betyde at endnu en tekst i grundloven ikke beskriver virkeligheden.

Det forslag som Niels Helveg og Svend Auken stilllet i 2005 villle have betydet at grundlovens §2 ville blive ændret fra

§ 2.

Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler
.

til

§ 2.

Stk. 1. Danmark er en selvstændig stat, hvis styreform bygger på folkestyre og retssikkerhed.

Stk. 2. Danmark er et monarki. Kvinder og mænd har lige arveret til tronen. De nærmere regler om arveretten til tronen fastsættes ved tronfølgeloven.


Dette ville være den elegante løsning. Det ville betyde at man ikke havde en henvisning stående som ikke mere passer og den ville give en langt korrekt beskrivning hvilket slags land Danmark er og hvilket styreform vi har. Indskrænket-monarkisk er en total uforstålig og ubrugelig term i dag.

Nu fik Mary jo som bekendt en dreng. Det vil sige at det ikke har nogen hast med at ændre tronfølgeloven. Hvorfor så acceptere dette fixfakseri. Hvorfor er der ikke nogen i de 3 partier, som bare stiller bare et kritisk spørgsmål.

Jeg tilhører dem som mener at vi da faktisk godt kan leve uden en grundlov. Det går fint i England. Men skal vi have en en skal det være et klart og tydeligt juredisk dokument, som i så få ord som muligt, beskriver de spilleregler vi har i vores demokrati og borgernes rettigheder i forhold til staten.

Det er der som sagt gået meget kuk i allerede. Grundloven er forældet. Vedtages den ny tronfølgelov, indfører vi et nyt lile afsnit i grundloven, som ikke passer. Forhastet og helt unødigt. Ja det er en lille sag. Men det er den lille sag som vi borgere er blevet spurgt om de sidste 56 år. Og derfor skal vi stemme blankt og hvis du ikke kan få dig selv til at smide en stemmeseddel i stemmeboxen uden at sætte et kryds, skal du stemme NEJ.

Skal grundloven være andet end et stykke litteratur som egner sig til slags ideologisk onani som Søren Krarup ynder

Jeg vil sige til hr. Niels Helveg Petersen, at jeg kender ikke værre bøger end læseletbøger. De er blottet for sproglig originalitet, styrke og kraft, og det hænger sammen med, at man netop skal være så pædagogisk.

Jeg vil sige, at det barn eller den fremmede, der får vores nuværende grundlov i hånden, fornemmer, at vedkommende er kommet til et land, der har en historie, hvor disse ofte gamle, men meget præcise udtryk har en bestemt baggrund, som fortæller, at det ikke er noget, der er blevet til i går. Det, som er sprogets egentlige betydning, er, at det skildrer en virkelighed, som var der, før vi kom.

Derfor er og bliver det en meget Rinsohvid sprogforståelse, hr. Niels Helveg Petersen har. Det hele er et spørgsmål om en korrekthed, men ikke om det sproglige præg, som historien har givet. Sproget er ikke opfundet i går, sproget er meget ældre end hr. Niels Helveg Petersen.

Jeg brugte tidligere på eftermiddagen billedet med de engelske kåber og parykker, der udtrykker traditionen og på den måde faktisk er med til at skabe et engelsk folkestyre af en vældig styrke. På samme måde gælder det med vores grundlov
.

Søren Krarup i debatten om Aukens og Helvegs forslag. Vores Grundlov er en prægtig paryk. Som godt nok ikke beskriver virkeligheden, ikke er særligt præcis men den kan mulligvis beskrive virkeligheden før 1849 osv. Grundloven skal være en nostalgisk Flemming-bog for mænd med Krarups intellektuelle præferencer.

Regeringen og folketinget laver pjat-røv med grundloven. Stem Blankt eller nej. Den 7Juni.

Blogen vil op mod den 7 Juni tage mere og mere form som en egentligt kampagneblog. Bland jer i debatten alle steder.

Henrik Hansen

PS. Se iøvrigt David Garbys ( Dansk Politik) fine kommentar her

2 kommentarer:

Nils sagde ...

Formålet med denne mærkelige manøvre er at lægge diskussionen om en grundlovsændring stendød.

Tronfølgespørgsmålet er en forudsætning for at mobilisere vælgerne, så der kan skaffes det antal stemmer og den valgdeltagelse, der er nødvendig for at ændre Grundloven. Nu har Fogh et consortes fjernet dette emne fra grundlovsdiskussionen, og dermed forsvandt en afgørende del af det folkelige engagement. Dermed bliver al snak om en mere tidssvarende grundlov blot akademisk.

Det var også meningen, for de fleste politikere ønsker ikke at blive tvunget ud i at skulle tage stilling til de spørgsmål, som en grundlovsændring rejser.

Der er mange gode grunde til at være imod en grundlovsændring. Først og fremmest at den nye vil blive endnu værre end den gamle blot på en ny måde. Så synes jeg, politikerne skulle sige det i stedet for at blokere på lusket vis.

Derfor synes jeg, man skal stemme nej, uanset hvilken politisk fløj man er på.

Henrik Hansen sagde ...

Du får jo ikke en replublikaner som mig til, at sige at det kongehuset forhold der skal bære en kommende grundlovsændring igennem.

Jeg mener det er mange gode grunde til en ændring af grundloven. Jeg bruger altid min far som referencepunkt. 7 år i skole hver anden ufaglært arbejder socialdemokrat ( Med enkelte Df sympatier). Det rager ham en
papand hvem AP mølle mv spiser pindemader med under erhvervs-fremstød i Japan mv.

Kunne man får ham til at stemme på et grundlov som han kunne forstå ( Og ikke alle disse sætninger om at kongen slår mønt, kongen fører udenrigspolitik mv) jeg tror det Men jeg er da ikke sikker.

Skal vi have en grundlov skal vi i hvert fald ikke rende og lave folkeafstemninger som gør den endnu mere forvrøvlet.

Når jeg appelere mest til B, S, SF er det pga af deres eget forslag men også fordi jeg som den venstre hippie liberale fætter jeg er nok er tættest på den blog.

Men alle kan roligt stemme nej eller blankt