18. nov. 2015

Men ellers er det en god bil


Angående Århus-modelen. Se JPs status. her

Bilen kan ikke køre for den har ingen motor, og den kan heller ikke trille for hjulene er desværre væk og du kan heller ikke se ud af forruden i regnvejr, for vinduesvisker er stjålet. Men den er alligevel selve essensen af en bil, tanken om bil. og den er et helt nødvendigt køretøj. I hvert fald, hvis du ikke skal nogen steder. Og det skal de fleste jo egentligt heller ikke. Ikke på hverdage . Og du kan da få skygge for i solen i den om sommeren, eller det er måske ikke sikkert, for den har aldrig være nogen mennesker i bilen.

Men  bil det er det lige godt, ligesom Århus modellen er en model. Model for et eller andet i hvert fald.

Forvandlingskugler

Dem kan i så sutte på.


Som den Århusianske beat-gruppe Gnags sang en gang.Og det er nok det jeg tænker, næste gang jeg hører en radikal eller venstrefløjser henvise til de gode erfaringer i Århus med at få unge mennesker vendt væk fra den religiøse ( islamiske) radikalisme. Det er selvfølgelig ikke modent, men nok præcist

2. nov. 2015

Efterår. Sjællands Sibirien. Slagelse plagelse

Slagelse plagelse er HC Andersen opfindelsen. HC Andersen gik på Slagelse Latinskole i 4 år, det klaret han kun fordi, at han om søndagen kunne gå de små 20 Km og besøge BS Ingemann og hans hjem i Sorø ( Ingemann var lektor på Sorø akademi), hvor de var meget hjertelig imod ham og hvor de førte samtaler om Poesi. Selv de største ånder har til alle tider, måtte have en plan med deres ophold i byen, nemlig at komme væk. Men efterårs-farverne passer til Slagelse.

Sig stadig JA, på dine egne og din aktieporteføljes vegne.

Jeg er JA-siger. Jeg kan sige JA. JA til softice, solskin og  sirup i kaffen. Men også til JA tak til folkeafstemningen den 3 december. Her stemmer vi om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgs-ordning og tilslutter os fra den dato 22 retsakter. Så er det nogen retsakter vi  ikke tilslutter os og så der nogen vi vil tilslutte os i fremtiden ( Europol-retsakterne). Det er ret indviklet. Og forvirres jo yderlig af, at et meget stort folketingsflertal har lavet en politisk aftale, hvor de forsikre os om, at det ikke vil bruge tilvalgordningen til at tilslutte os den fælles flygtninge, integrations-politik. Det vil kræve en ny folkeafstemning. Og bare så vi ved, hvor vi har hinanden så havde jeg sagt ja, også uden denne stærke politiske aftale, Og jeg kunne næste fristet til at mene,  at Danmark skulle tilslutte sig den den fælles asylpolitik nu. Det er folketingsflertallet så ikke til. fair nok.

Men vi tager små bider af gangen, Jeg har faktisk fundet noget som kunne bruges som argument for et nej. Det handler om retsikkerhed.

 Blandt de 22 retsakter vi tilslutter, når vi går over til tilvalgs-ordningen er

Kontosikringsforordningenog den har til hensigt

--------------------
at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område ved indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender. Den indfører en selvstændig europæisk procedure, som vil sætte en kreditor i stand til at opnå en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, hvis der er reel risiko for, at den efterfølgende fuldbyrdelse af kreditors krav mod debitor uden en sådan foranstaltning vil blive umulig eller væsentligt vanskeligere.
( Ps redaktørens note. Den kendelse kan udstedes at en ret, i hvilke som helst af de 27 EU-lande)
--------------------------


Fabrikant Knudsen skal ikke kunne rende og flytte sine penge til til Rumanien når jeg vundet en sag over ham i retten eller skylder mig penge for en ydelse. Det vil jo bl.a kunne have stor betydning for nogen af de svageste mennesker på arbejdsmarkedet. Lyssky virksomheder som ansætter folk til ikke overenskomst- dækket løn og ringe arbejdsvilkår i øvrigt og så topper den adfærd med, at gå konkurs og flytte deres midler ud af landet. Og så står Lazlo der, uden tag over hovedet og uden en krone i lommen og kapitalist fabrikant Knudsen kan grine hele vejen til sin bankkonto i Portugal og kan starte et nyt fupfirma . Det er jo sådan set smukt nok. Forordningen spiller sammen med en 3-4 andre retsakter.

2 bemærkninger til dette.

Punkt 1. Det vil jo så igen betyde at folk med slags men den slags praksis, i stadig større omfang. flytter deres penge ud af EU ( Gode gamle Suisse, Liechtenstein, Russia etc)


Punkt 2.  For at få så noget til at fungere ender det jo tit op med at man ligesom med terrorlovgivning, er nødt, at bryde den almindelige retssikkerhed. Og det har man også gjort her. Du kan nemlig få din konto fastlåst, uden at kreditor kravet, er gjort gældende overfor dig. Skal den slags være effektiv så skal det være hurtig. Og det vil sige, i princippet kan en dom i Sofia, tvinge Hvidbjerg bank til, at fastfryse fabrikant Knudsen konto i banken, så fabrikant Knudsen ikke kan købe den landbrugsjord som han er i gang med eller købe den pels til Fruen ( Og hun taber agtelse i den lokale rotary og skal måske have ydelser, psykisk krisehjælp fra det offentlige i mange år, i kender remsen ha) han vil og det uden han kender kreditor eller hans krav er gjort gældende. Se justitsminister Søren Pind svar på det spørgsmål her. Han bekræfter det beskrevne. Men hæfter sig ved 2 ting, kreditorer som forlanger en sådan kontosikringkedelsen skal stille en ret stor garanti og de vil hvis de udviser såkaldt culpøs adfærd, altså uberettiget gør krav, komme til at hæfte for skaden.

Men, men det er er altså en del af kernen i et retssamfund at en person ved retslig sanktion, kender oversagen til sanktionen og hvem som har krævet sanktionen. Det bør være standarden.

Retsakten taler om ubestridelige krav og der er selvfølgelig rigtig mange ting som skal opfyldes, før sådan en europæisk kontosikringskendelse  kan udstedes af en ret, men bl.a finansrådet anfører faktisk denne kritik forsigtig.
Grunden til at man lavet denne procedure er selvfølgelig at når fabrikant Knudsen har brændt nallerne i Rumænien, skal han ikke kunne føre sine penge ud af EU.
Vi lader  moderne subtil kunst spille med i vores valgdækning op til folkeafstemningen den 3 december, Her et værk af Kirstine Roopstorff, som kan nydes på Esbjerg Kunst Museum.


Men et eller andet sted betyder den forordring, jo at vi skal have tiltro, til de europæiske rets-systemer og domhuse og det er der jo sådan set ingen grund til. For f.eks Bulgarien og Rumænien er gennem-korrupte. Og man kan i teorien godt forestile at lyssky personer, kan købe sig kontosikringskendelser og derved hindre danske firmaer i at konkurrere i f.eks Bulgarien, Det er jo meget vanskelig at agere på marked, hvis du i en periode ikke kan betale dine ansatte osv.

Men men 3 bemærkninger til dette.

1. De fortvivlende forhold i disse lande gør jo at der er meget få vestlige investeringer i de lande.

2. Jeg tror det er langt mere primitive og hurtigere måder at bestikke sig frem til fordele på det Bulgarske og Rumænske markedet. Jeg tror culpøs brug af kontosikrings forordningen, bliver meget begrænset.

3.  Folk, firmaer som gør  uberettiget krav og på forkert grundlag får udstedt en kontosikringskendelse hæfter som Søren Pind siger for alle skaderne. Jeg skal indrømme, at jeg ikke har set den fulde dokumentation for hvordan det skal foregår, men ind til andet er læst, må vi regne med ministerens ord. 

Firmaer som får kontis fastlåst uberettiget bare i få dage, kan lide meget stor skade. Men af de ovennævnte grunde vil jeg konkludere.

Jeg har set betænkningerne omkring kontosikrings forordningen. Læst høringssvar mv. Det tæller lidt ned. Men ikke nok og på den anden side vil denne forordning, hvis den kan fungere efter hensigten faktisk være med at sikre et mere gennemskuelig og fair fungerende marked. Det er ikke rimeligt, at man kan flytte sine aktiver væk fra sine kreditorer i et fælles indre marked.

Så stadig JA fra redaktøren.
Henrik Hansen
20. okt. 2015

Je Suis une petite fille confuse

Jeg troet faktisk, at nå det gode danske danske parti DF , med de gode danske værdier og ideer, sejlet rundt i gode gamle danske farvande, i gode  gamle danske skonnerter, med gode danske mænd og kvinder, som vil vælges vælges til gode gamle danske kommunal bestyrelser og regionsråd , ved gode game danske kommunalvalg og regions-valg, blev det betalt med gode gamle danske penge, tjent af gode gamle danske mænd og kvinder. indbetalt i gode gamle danske banker osv.

Men jeg troet forkert, DFs gode gamle danske valgkamp er også et fatamorgana projekt, et EU misfoster. EU er alle vegne også når Betina, Ole, Anders Steen skal vælges til byråd og regionsråd. DF har da formentlig malket EU kasserne efter reglerne. Det bare mig der ikke helt forstå meningen med det, Monsieur  Député Européen Morten Messerschmidt. Det gør jeg ikke. Men det er selvfølgelig mest mit eget problem.

17. okt. 2015

Hvor er jeg glad for

At bo i et lykkelig land , hvor der er plads til at statsoverhovedet kan gå ud og meddele i pressen at sviger- datteren: aldeles ikke har fået sine patter bobbet op med silikone i Litauen, men selvfølgelig har fået det gjort, på en mere passende geografisk lokation. Og forlange dementi af pressen i den anledning.

Jeg mener, det er så mange fyrster i verden, som er skide ligeglad med deres befolkning og hele verdens situationen som sådan og er bare optaget af deres egne økonomiske interesser og er generelt selvoptaget. Vores fyrste ved, hvad som optager os. Patter !!!.Republik nu.....................................

Hvis man har nerver til det, så går ind se TV2 interviewe kongehusets kommunikationschef Lene Balleby, som i anledningen af den alvorlige situation og sag som TV2 rapporteren siger anspændt, har stillet sig til rådighed for pressen og befolkning.

Alvorlig situation ??.


Et sted i kongeriget under den alvorlige situation

Et eller andet tredierangs ugeblad ( Her og Nu, vist nok) har skrevet at nummer 6 i Den danske tronfølge, anden kone har fået ordnet sine patter prisbevist i Østeuropa. Jeg synes, at jeg som en godt nok vrangvillig, modstridende undersåt, kunne forvente et kongelig. Nå.

Men skønt at kongehuset selv løber så hurtig for at blive en rigtig docusoap.


Leve republikken !.

17. sep. 2015

September musik

Marie Højlund fra Marybell Katastrophy sætter noget elektronik over og koge og bliver efterhånden klar til at jazze ned af september-alleen. Med sig har hun nogen ord skrevet af digteren Morten Søndergaard

Det er splinters moderne og gammeldags skønt.

3. jul. 2015

Ulf og Pia

Ja jeg blander men vilje noget svensk og DF , Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgard bliver formand for folketinget i dag og det er sådan set rimelig og logisk nok, Og jeg synes f,eks det tæller til hendes fordel at hun ikke bare kommer rendende når chance er der, men har taget sin tørn i 3 år i præcidiet som næstformand og ved hvad den post indeholder til bunds og meget kan man sige om DF men  de er først og fremmest et folketings-parti. De stiller paragraf 20 sp. og indekalder til samråd i et væk og deres position i kampen offentlighedloven var  på åbenhedens side. Af og til , bliver det jo en kamp mellem tinget og regeringen og her har DF klart flest aktier i folketinget.

Mine problemer med DF-er de gamle. De er totalt økonomiske uansvarlige og populistiske og de er småborgerlige. Men de er største parti på det sejrende hold de har en egnet kandidat men tilpas erfaring og tyngde. Første kvinde og første formand som ikke tilgører de 4 gamle partier A,B,C og v. Tillykke. spænende hvad hun og det nye præcidiet vil gøre med spørge-timen til statsministeren f.eks.

Kjærsgaard er blevet rundere ellers havde hun heller ikke fået buddet.

Jeg elsker alt svensk. men jeg altid ladet Ulf Lundell stå. Jeg kan ikke lide Bruce Springsteen og det bliver ikke bedre på svensk. Så faldt jeg over hans sidste indspillet nummer fra 2013. Han er 64 år og man tænker at nu falder det helt fra hinanden. Og så er der sku noget forsonende over det. Den Lundellske klang er helt i takt. Imponerende. Fraseringer sidder der , de Lundellske R-er. Teksten er uforstålig,  også efter 2-3 gennemlæsninger, men hul i det, Melodien og arrangementet er som altid hentet i Bruce bagkatalog et sted. Men for fanden et helt nyt nummer og han lyder i folkepensionistalder stadig som sig selv. Skal jeg ikke til at blive lidt rummelig. Men holder stemmen op forsvinder magien og det ved ved han.

29. jun. 2015

The Last Inger Støjberg country music. Vol 2.

Inger Støjberg er blevet minister igen. Derfor genudgiver jeg min gamle epos til hende, det er jo mest af alt et upassende indblik i min drømmeverden.

 Jeg blev hentet af Inger
smidt ud af hjemmet
den var gal, med værdifastsættelse
men kan ikke afskrive Kongehuset, Folkekirken
på kvarte lodder i Jylland
Og regne med tag over hovedet

Jeg blev hentet af Inger
jeg skulle skride
inden hun skred i svinget
af usammenhængs -forstoppelsen
over amoralsk løsøre på gule-relativisme-pladder

Jeg blev hentet af Inger
fik ikke mit gode tøj med
skulle være ude af byen
Inden duggen var faldet over mine zombie afgrøder
af "kan vi ikke tage snakker om det"
melorms befængte persillerødder og bander af knæhøj karse

Jeg blev hentet af Inger
det var ikke noget at debattere
stolen blev sat for fælles-skabet
og nøglen smidt væk

Jeg blev hentet af Inger
i en drøm
vi havde et par orange Hummel træningsdragter fra 70 erne, på
ellers var vi nøgne
Inger kunne tale
Jeg kunne, kun spise kål.

Den svenske designer og Kunstner Inger Carinas værk "Crochet Art"

22. jun. 2015

Jeg er fra havnen

Og er du fra sydhavnen stemmer du åbenbart på http://www.kmdvalg.dk/fv/2015/F109101055.htm, Valgkreds Vesterbro, område sydhavn, Skolen i Sydhavnen Støberigade 3. Liberal Alliance vinder valgstedet med 20,4. Der sker faktisk demografiske ting af betydning når nu Sydhavnen er blevet sted for folk med styr på deres aktie-portefølje. Ikke alt er skidt.

17. jun. 2015

Der er ingen, som leger med trælejetøj mere..!

Er der noget jeg ikke gider, at det folk som føler altid var bedre i gamle dage og ungdommen nu om dage er  bare er dum og overfladisk, og fremtiden er noget værre noget. Og i gamle dage kunne vi nøjes med en kålrabi-mad med et lille drys salt og hygge os med, at lege blindebuk og læse salmernes bog , men vi viste hvem vi var, hvor vi kom fra og hvor vi skulle hen , for vi skulle ikke nogen steder hen, ikke engang til nabosognet, men alle var lykkelige.

Der findes få steder i Danmark man kan tjene på nostalgi. Som f.eks her på Esbjergs hovedgade. Ellers skal man holde sig fra det. Der er ikke  penge i det. Og penge er det vigtigste i hvert fald i en valgkamp. Er der noget vi ikke skal, så er det tilbage til afgrundens- rand i 70 erne og det er lige meget om det er enhedslisten, Df eller alternativet som førerhund for den rejse, Derfor er en  snæver  rød sejr i morgen faktisk, at foretrække. Venstre har aldrig vist modet til at smide DF ud når de blev for krævende med offentlig udgifter og Df har lovet meget nu og vil være plus 30 folketingsmedlemmer. Så er det bedre at S og B danner regering og laver de vigtigste forlig med V. Jeg er mest enig med LA men jeg tror ikke de har styrken til at nedkæmpe DF.

11. jun. 2015

Valgtanker 2015. 3

En knapt så ny ufuldendt serie

Nummer 3 venstrefløjen.

Jeg har været lige ved at komme derud, hvor jeg bare helt umoden, synes at Enhedslisten og Johanne Schmidt er pisse-irriterende, Det går jo ikke.

Jeg vil prøve om jeg stadig kan argumentere.  At  Goldman-sachs, på vegne at deres investorer har investeret i en så bagudskuende og urentabel teknologi som vindmøller, er tegn på en ting. At selv de grummeste kapitalister har gennemskuret at i et som gennem socialistisk land som vores, er der kun et sted, at tjene penge og det er der hvor stats-subventionerne er. Goldman-sachs spiller på, at alle de nordeuropædiske Johanne Schmidt Nielsener vil blive ved med, at smide penge ud til den teknologi.  At den ideologi er så fastgroet og vil forsætte helt ud over kanten og man skal bare blive stående og række hænderne ud efter  alle de tvangsinddrevet milliarder.

Men du har jo magten Johanne. Du kan snyde Goldman-sachs. Du kan bare give  en masse tilladelser til, at man kan søge efter skiffergas i Nordjylland. En industri som kan køre uden subventioner og hvis der kom gang i den industri vil værdien af Goldman.sachs aktier jo falde gevaldigt.  Og nogen af dem der ikke har været på arbejde i 3 generationer i Nordjylland vil måske få en chance.

Skal i have min stemme så giv mig skifergas og atomkraft, baby,

27. maj 2015

Så blev der valg

Kai Nielsen. Nina på kuglen. En ny-begynder. 1919. Esbjerg Kunst Museum.

Hvad der end sker i valgkampen så glem ikke kunsten, den stakkel. Jeg kommer med en valg- forudsigelse. Annette Vilhelmsen kommer til at slå Karsten Hønge stort på Fyn i SFs interne kamp om mandatet. Danskerne og speciel de venstre-snoet af dem, elsker en taber som kan tage nederlaget med godt humør. 

26. maj 2015

Tidens dogmatiske stifttand

En nær bekendt af redaktøren har i snart i del år, haft det synspunkt, at vi en har haft en forholdsvis kort periode med frisind, sekularisering, men at vil naturligvis ville vende tilbage til normalen, at de religiøse dogmer styrer debatten og lovgivningen. Jeg mener jo at mennesket på lang sigt vil vælge, det udslået hår, løse bryster i klitrækken , den rå, fri debat osv. Jeg tror på friheden, men mest fordi jeg gerne vil-.

 Nu er et liv jo sjældent lang nok til at man kan aflæse, de helt store trends i udviklingen. Men jeg kom alligevel i tanke om noget fra min barndom i de glade 70-erne, som ville være utænkelig i dag. I 1970- erne, fandtes der en porno-biograf i Slagelse. Det var Slagelse stor nok til, det var jo i den periode, hvor det i den type hjem jeg kom mest i, den pæne arbejderklassen med styr på tingene, at der lå weekendsex måske ikke fremme i stuen, men de var ikke svært at finde og det var ikke særlig skamfuldt, at have interesse for den type lekture. Porno-biografen i Slagelse hed "Den lille Bio". Ejeren boet i min landsby; Løve, mellem Slagelse og Kalundborg. Og han ville gerne som andre erhvervsfolk givet noget tilbage til lokalsamfundet. Det fandtes jo ikke meget i Løve, men der var en idræts-forening, hvor jeg spillet fodbold og volleyball. Og denne porno-biograf ejer besluttet altså at sponseret nogen trøjer-sæt til idræts-foreningen. Og derfor har jeg faktisk i nogen få junior-kampe rendt rundt og reklameret for en porno-biograf. "Den lille Bio" signalere jo ikke porno i sig selv , men alle viste, hvad det var. Det var også en tegning på trøjen, men jeg kan faktisk ikke huske motivet. Men det var dog ikke eksplicit pornografisk materiale. Det var der ingen debat om dette sponsorat.

Men tænk sig, hvis det skete i dag. Hvor lang tid ville der går før en bekymret mor have lave et opslag på Facebook, om det formastelig i at børn skulle bruges som frontløbere for den øget seksualisering i det offentlige rum, dette kvindefornedrende livssyn og, hvor  lang tid ville der går før det havde 200.000 likes ?. 24, 12 eller 6 timer ?. Og Hvor lang tid ville der gå før vi have de forarget radio, tv programmer og paragraf 20 sp. i folketingssalen, hvor kulturministeren blev stillet til ansvar ?.

Ikke lang tid !!. Idræts-foreningens formand, ville på få dage være udråbt som en skidt, lurvet, lider-karl på landsplan. Den gang i 70-erne havde den vigtige, rigtige kvindekamp måske, andre mere vigtige fronter, at kæmpe ved. Det blev ikke rigtig opdaget af nogen. Løve var selvfølgelig også i den grad udkant, periferi-.

Det spænende er så, Løve ligger midt i det gamle indre mission kerneland. Lidt over 100 år inden i 1850-1860-erne havde vækkelse ramt Vestsjælland. Indre mission er startet af en prædikant på Stenlille kanten og den store samlende figur i Indre Mission, Vilhelm Beck var præst i mange år i Ørslev Kirke. 5-6 kilometer fra Løve. Alle landsbyer på egnen, har den dag idag, missionshuse stående. F.eks Ørslev, Solbjerg, Stenstrup og min hjemby Løve. Missionen holdt stadigvæk Bazar i missionshuset i min barndom. De var dog få, men standhaftige, tilbage. I dag, tror jeg ikke, der er aktivitet i nogen af de gamle mission-huse. Men rødstens- bygningerne, står der stadig og tit med de gamle skilte med Gudfrygtige bibelcitater. Men missionen var megen stærk på egnen,  fra slutningen af 1800- tallet og et godt stykke ind i 1900 tallet. Det tog altså under 100 år at gå fra misionens modstand mod spiritus, dans på kroen, kortspil og almindelig kropsforskrækkelse osv. var det dominerende på min egn, til at det var alment accepteret at et børne-boldhold kunne reklamere for en pornobiograf.

Pointen er selvfølgelig at teoretisk kan det gå lige så hurtig denne anden vej. Men, men menneske bliver vel klogere....

19. maj 2015

Selvportræt

Jeg rejser i disse år rundt til de 41 statsstøtte eller stats-anerkendte Danske Kunstmuseer. Det gør jeg fordi jeg er fan, af speciel dansk moderne kunst og fordi jeg gerne vil dannet mig overblik over hvad kulturarven i virkeligheden er, indenfor billedkunsten. I går var jeg på Esbjerg Kunstmuseum. Og de har en udmærket samling af speciel 1900-tals dansk kunst. Det som er speciel ved Esbjerg Kunstmuseum er, at de har åbne magasiner. Hvor man via et meget enkelt kartotek-kort system kan gå på opdragelse i noget af den kunst, som ikke er udstillet for tiden. Det tiltaler jo en bibliotekar som mig, at man selv kan søge i sagerne. Tilgængelighed er alt. Det kan anbefales. Det er dog kun malerierne og Fotokunsten, som er tilgængelig på den måde. Ikke deres store samling af grafik og skulpturer. Der er både skidt og kanel i magasinerne. Men det, at selv, at kunne rode i sagerne, er skønt og der er næsten ingen besøgende på Esbjerg, i hvert fald ikke på en mandag, så der ro til at nørde igennem.

Nedeunder har jeg trukket et fotoværk ud af magasinet indfaldsveje til København Per Bak Jensen, 1992. Men det kunstige lys skinner så kraftig i fotoet glans-overflade, at jeg får både mig selv mig og det sådan lidt standard-agtige værk af Richart Mortensen som hænger bag mig. Det er ikke kunst. Men lidt sjovt. En utilsigtet selfie, så er man også moderne


13. maj 2015

De pamper-tykke synger

Skal vi aldrig noget rigtig arbejder litteratur. Ja det skal vi da. Det er bare så sjældent man blive mindet om arbejder-klassen repræsentanter, nu om dage. Nogen af dem bliver jo valgt til en komite eller ligefrem en kommunalbestyrelse. Bliver måske rådmand, får magten . Hvad skal man så bruge den til. Ja da naturligvis til at sikre sig en ekstra småkage til sig selv.

Dorthe Laustsen (SF) var rådmand i Århus. Hun var med den 29. oktober 2006 da et enigt Aarhus Byråd besluttet, at afskaffe gratis buskort til politikere pr. 1. januar 2007. Dorthe Laustsen har tidlige udtalt til pressen, at hun da sandelig ikke siden har modtaget gratis buskort.

Men vi læser i avisen

Metroxpress har dog fået indsigt i et brev, hvori Dorthe Laustsen skriver, at hun vil fremsende "et billede og cpr-nummer til brug for frikort i 2008". Brevet er sendt til Midttrafik, dateret den 12. juli 2007 og underskrevet af den tidligere rådmand selv.

Senere i artikel bekræfter hun, at jo, det er hendes underskrift. Og hun kan ikke rigtig huske hvorfor, hvordan og så-en. Det kommer muligvis et retslig efterspil. Men forklaringen, kan vi da heldigvis finde i arbejder-litteraturen. Kammerat  Oskar Hansen (23. juli 1895- 24. maj 1968) har ordet

Det rigtige bord


Jeg har fulgt ham i adskillige år
Ak ja tiderne rinder og årene går
han steg opad og opad og nu er han stor
for han placeret sig altid ved det rigtige bord

Jeg kan huske fra dengang i ungdommens tid
hvor vi andre var hede af storm og strid
Han var altid så fuld af fornuftige ord
Og så placeret han sig ved det rigtige bord
--- 

Og han steg mod toppen sådan lidt efter lidt
og han vandret fremad, sådan skidt efter skridt
Jeg tror ikke på selveste sagen han tror
Men han placeret sig altid ved det rigtige bord
------------------------------------------

Men fristet til udbryde hørt. Der er 2 vers til, men dem må i  selv finde.

Tak til Mester Hargi for inspiration

Valgtanker 2015. 2

Næsten ny ufuldendt serie 2

Regeringsdannelse.

Normalt gider jeg ikke at beskæftige man med hvem der skal danne regering, da det er ret kedeligt. Men den helt korte version. Rød blog eller dem der vil pege socialdemokraternes leder som statsminister altså S, F, Ø, B og den lille ny Å ( Alternativet) kan kun vinde, hvis de Radikale, kan trække tilstrækkelige med såkaldte pæne borgerlige vælger over, som ikke gider DFs indflydelse.

De kommer kun, hvis de er  rimelig sikre på at de Radikale har styrken til, at tromle S, SF mv i den økonomiske politik. Det var de rimelig sikre på med Margrethe Vestager, det er de ikke med Morten Østergaard. Det var situationen i 2011 og det er det igen  2015 , altså der  skal være tilstrækkelige lyseblå som synes, at den  chance er værd at tage.

Nu har vi hørt om dagpenge i 4 år nu. Find en undersøgelsen hvor den samlet venstrefløj S, SF og Enhedslisten har været væsentlig over 40 %. Det findes ikke. Jamen DF vælgerne da, jamen når du valgt DF har du valgt den økonomiske politik, om ikke fra, men stillet den langt ned i køen i politiske prioriteter og DF fået folk helt ind i flokken og de er fast sammentømret med blå blog. Og DF bliver ikke straffet for, at gå med i de blå økonomiske reformer.

Så kort , summa summarrum soc. dem kan kun få magten, hvis de radikale har totalt fat i Nosserne på dem. Der er ingen festligere vej for socialdemokraterne. Derfor tror jeg at Soc. dem eneste prioritet er at få partiet hævet med bare 0,1 % og stoppet 17 års tilbage.gang. Og det forudser jeg, at de heller  ikke vil lykkedes med.

6. maj 2015

Hvis vi stammer fra aberne. Hvorfor er der så stadigvæk den dag i dag aber... ?

Det er jo et godt spørgsmål. Eller  rettere, det er det faktisk ikke. Det er faktisk vrøvl.  Det lyder som sådan noget standard vrøvl , som kommer ud af ens mund, hvis man drukket lidt af kanden, med den bitre Intelligent design ( ID) eller kreationistiske eliksir . 

Naser Khader har siden november 2011 været såkaldt Senior Fellow hos den amerikanske konservative tænketanke Hudson Institute. Bemærk at der i instituttets præsentation af Khader står at;

Naser Khader served as a member of the Danish Parliament, Folketinget, from 2001 until 2011, as a member of the Conservative Party.

Nå ja det er måske også i den sammenhæng for svært, at forklare at man har repræsenteret "The radical left" på tinge. Ordet New  i parti-navnet New Alliance støder måske også.

I 1988-1990 var der en anden senior Fellow hos Hudson Ins. Han hed  Bruce Kerry Chapman. Han startet  i 1990  Discovery InstituteDiscovery var i starten en gren af Hudson og fik også midler af Hudson- instituttet.

Hvad er Discovery Ins.kendt for. Jo det er mest aggressive fortalere for at gøre ID og kreationisme til en videnskab på lige fod med evolutionslæren. Og man arbejder hårdt for at få det ind i pensum, i de offentlige gymnasier mv.

Hudson har altid tidligere været en del af  den kristne højrefløj som synes ID er rigtig fedt og videnskab. Betyder det noget for Naser Khaders udsagn i dag . Måske ikke , det er nok tilfældigt. Det er det meste i livet.
8. apr. 2015

Valgtanker 2015 1.

Ny ufuldendt serie.
Nummer 1.
Hvis jeg var Alternativets spinddoktor.

Jeg vil gerne give et godt råd til "Alternativet". De har en stor fejl i deres usammenhængende program, i forhold til det segment, som de fisker i. Altså, det hele er ved at blive overtaget at nogen egoistiske multinationale egoister, som bare vil dræbe naturen og grævlingen med også. Jamen er du socialist, Birthe ( Forestiller mig at navnet Birthe er overrepræsentere i det segment), Nej det er jeg vel ikke, men det hele er noget værre noget og Helle Thorning snyder på vægten. Eller man kan mere positivt sige, at Birthe er for "en mere gererel kamp imod privatismen og forbrugerismen og for den offentlige diskussion, hvor borgerne træder sammen i et offentligt ræsonnement og løser problemer i et fornuftigt fællesskab" ( tak til Michael Larsen for den formulering)

 Mangler Birthe noget hos Alternativet for tiden ?. Ja hun gør !.

Det har hos de mere højstemte, trendy iagttagere være en vældig  optagenhed af Alternativet forhold til undenrigs-politik . Den såkaldte udenrigspolitiske ordfører Ulla Sandbæk var uden, at ytre sig om, alt godt vrøvl fra havet om Pælestina, ISIS , Rusland, Ukraine. Hun blev kaldt til orden af Uffe Elbæk. Det hele er noget rod. Bekymre det Birthe ?. Ikke en skid, Nej. For Birthe er trods alt så klog, at hun ved, at det er ret ligegyldigt, hvad Alternativet mener om udenrigspolitik. Dels fordi Danmark er ret ligegyldigt international og at Soc. dem, venstre, radikale og de konservative og som regel SF finder sammen om de store udenrigs- beslutninger. Fuldstændig ligegyldig debat, som kun kan have betydning for Ulla Sandbæk stilling i partiet.

Hvad mangler Birthe så hos alternativet ?.

Hun mangler en sundheds-politik og en sundhedordfører. Sådan en har Alternativet mærkelig nok ikke. Jeg er ret sikker på, at det er det politikområde, som kunne løfte "Alternativet" afgørende op over de 2 %. Altså hvis de jazzet programmet op med en åbning til hollistiske behandlingsformer. alternativ terapi, urtemedicin, detoxing, fastedage og hvad har vi og først og fremmest, en dyb inderlig passioneret mistro mod medicinal-industrien. Så vil man slår døren ind til et ret stort segment, som er ret faste i deres overbevisninger og som stort set aldrig er blevet betjent politisk . Andet når nogen bagerste bænk Df -er har flippet ud. Og de vil  også, spise af hånden, af alternativets meget diffuse økonomiske-politik. Her er den hvide kanin, du kan trække op af hatten Uffe Elbæk. Og der sikkert også noget, Jytte Abildstrøm gerne vil hjælpe med til at lancere, med fuld skrald og masser, masser af kålrabi-blade.

 -----------
Og for andre vil den jo være noget, som vil gøre en allerede lovende valgkamp, endnu mere festlig. 

Henrik Hansen

28. mar. 2015

Sverige er noget særligt. Spontan dans nej tack.

I Sverige er det forbudt at rokke rundt til tonerne fra jukeboxen fra f.eks Siw Malmquists "Slit och släng ", på kroen, hvis kroen ikke har danstillstånd ( dansetilladelse). Så kommer danse-politiet og du kan få en bøde. Loven har været sådan siden 1993 og loven nævner at spontan opstået dans heller ikke er tilladt.

Det har der faktisk været debat i rigsdagen om i denne uge, om det rimeligt, Folk-partiet som kan være Liberalt, ville gerne have at man tillod den såkaldte, spontan-dans. Folkpartiet fik opbakning fra Sverigedemokraterne og Vensterpartiet . Så det var en ideologisk en bred koalition. Men forslaget blev stemt ned af Moderaterne, Centern, Kristdemokraterne, Sosserne og Miljøpartiet som ellers har en landsmøde-vedtagelse om at "Dansetilstånden" skal afskaffes men nu sidder de i regering med sosserne og så vil de ikke danse mere.

Angsten for dans på restauranter og kroer er kendt andre steder i verden f.eks i New York . Her indførte man krav om danse-tilladelse helt tilbage i 1926. og indenfor rigsfællesskabet kender, vi det faktisk stadig på Færørene. Ingen dans uden tilladelse.

Men leder tit efter at få en sag man kan op i og gå ind for, og tro på, uanset hvad der sker, det kunne jo godt være "fri dans til alle, i alle riger og lande".

Der har være politikere fra alle 8 rigdagspartier som synes danstillstånden skulle afskaffes men man er altså ikke lykedes at få det afskaffe endnu. Det er svært at lade være med at danse.....

27. mar. 2015

Monica Zetterlund. Under vinrankan

I 1991 var Monica Zetterlund blevet 54 år og om ikke  glemt i Sverige , så var magien lidt aftagende. Så udsendte hun LP-en "Varsamt"- Den indeholder et par jazz standarder og så noget pop , et par Mikael Wiehe og Marie Bergmann tolkninger og så nogen nye  numre som Peter R. Ericsons (albumets producent) "Under vinrankan". Selvom om sangen måske ligger lidt for højt for Monica er det alligevel ekstremt udtrykfuldt. Pladen blev Monica Zetterlunds største succes rent salgs-mæssigt. Forstålig nok.

Jeg kom i tanke om nummeret, fordi jeg ledte efter musik med den nu afdøde fantastiske fløjtenist, pianist og komponist Bjørn J:son Lindh og hans fløjte-spil er dette stykkes signatur.